Pravo v informacijski druzbi

Pravo v informacijski družbi

Urednik: dr. Matija Damjan

Avtorji: dr. Meta Ahtik, dr. Maja Bogataj Jančič, dr. Maja Brkan, dr. Bojan Bugarič, dr. Matija Damjan, dr. Aleš Galič, Andrej Grah Whatmough, dr. Peter Grilc, dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, dr. Jerca Kramberger Škerl, mag. Jure Levovnik, Blaž Markelj, Luka Markelj, dr. Špelca Mežnar, Neža Muhič, Neža Pogorelčnik, Jernej Pusser, LLM, dr. Lojze Ude, dr. Katarina Zajc, dr. Sabina Zgaga

Vezava:               trda

Št. strani:            378


Monografija, pri nastanku katere je sodelovalo 21 avtorjev, prvič v slovenskem pravu celovito obravnava vrsto aktualnih pravnih vprašanj informacijske družbe, ki so vsebinsko razdeljena na naslednja poglavja:

1. Zasebnopravna vprašanja interneta
2. Intelektualna lastnina v informacijski družbi
3. Procesna vprašanja v internetnem okolju
4. Informacijske tehnologije na področju javnega prava
5. Vpliv informacijskih tehnologij na pravni sistem

Kazalo in uvod

Knjigo lahko naročite pri GV Založbi.