Sodelavci

Direktor:

zasl. prof. dr. Lojze Ude
Strokovna področja: civilno procesno pravo, arbitražno pravo, ustavno pravo
T: 01 42 03 142
E: [email protected]

Generalni sekretar:

doc. dr. Matija Damjan
Strokovna področja: civilno in gospodarsko pravo, pravo intelektualne lastnine, pravo informacijskih tehnologij
T: 01 42 03 147
E: [email protected]

Poslovna sekretarka:

Saša Šest
T: 01 42 03 119
F: 01 42 03 120
E: [email protected]
 

Mlada raziskovalka:

as. Tjaša Kalin, mag. prava
Strokovna področja: civilno in gospodarsko pravo, pravo EU, pravo informacijskih tehnologij
T: 01 42 03 182
E: [email protected]


Raziskovalci:
izr. prof. dr. Meta Ahtik
Strokovna področja: bančno pravo, ekonomska analiza prava
E: [email protected]

izr. prof. dr. Samo Bardutzky

Strokovna področja: ustavno pravo, pravo človekovih pravic
T: 01 42 03 162
E: [email protected]
prof. dr. Bojan Bugarič
Strokovna področja: upravno pravo, evropsko upravno pravo, upravne institucije

izr. prof. dr. Jaka Cepec
Strokovna področja: insolvenčno pravo, korporacijsko, gospodarsko in poslovno pravo
T: 01 58 92 559 
E: [email protected]

prof. dr. Aleš Galič
Strokovna področja: civilno procesno pravo, nepravdno pravo, arbitražno pravo
T: 01 42 03 146
E:  [email protected]

prof. dr. Miha Juhart
Strokovna področja: civilno in gospodarsko pravo, stvarno pravo, pravo vrednostnih papirjev
T: 01 42 03 144
E: [email protected]

izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl
Strokovna področja: mednarodno zasebno pravo in postopek, civilno procesno pravo, arbitražno pravo
T: 01 42 03 155
E:  [email protected]

doc. dr. Karmen Lutman
Strokovna področja: civilno in gospodarsko pravo, obligacijsko pravo
T: 01/42 03 216
E: [email protected]

prof. dr. Damjan Možina
Strokovna področja: civilno in gospodarsko pravo, pravo EU
T: 01 42 03 150
E:  [email protected]

izr. prof. dr. Klemen Podobnik
Strokovna področja: gospodarsko pravo, korporacijsko pravo, pravo EU, konkurenčno pravo, pravo intelektualne lastnine
T: 01 42 03 153
E: [email protected]

prof. dr. Vasilka Sancin
Strokovna področja: mednarodno javno pravo, diplomatsko in konzularno pravo, pravo človekovih pravic
T: 01 42 03 129
E:  [email protected]

as. Lucija Strojan, mag. prava
Strokovna področja: civilno in gospodarsko pravo, pravo varstva pred diskriminacijo, pravo informacijskih tehnologij
T: 01 32 05 307
E: [email protected]

doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič
Strokovna področja: teorija in sociologija prava, nomotehnika
T: 01 42 03 222
E: [email protected]

izr. prof. dr. Luka Tičar
Strokovna področja: delovno pravo in postopek
T: 01 42 03 135
E: [email protected]

izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek
Strokovna področja: civilno in gospodarsko pravo, pravo EU, konkurenčno pravo
T: 01 42 03 154
E: [email protected]

prof. dr. Katarina Zajc
Strokovna področja: ekonomija, ekonomska analiza prava
T: 01 42 03 136
E: [email protected]

prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
Strokovna področja: civilno pravo, družinsko pravo, dedno pravo
T: 01 42 03 152
E: [email protected]