Dnevi civilnega in gospodarskega prava

Od leta 2001 dalje inštitut vsako leto spomladi organizira redno strokovno srečanje „Dnevi civilnega in gospodarskega prava“, ki prerašča v osrednje srečanje slovenskih pravnikov, ki delujejo na področju zasebnega prava, bodisi v akademski sferi, pravosodju ali gospodarstvu. Vsakokratno posvetovanje ima za predmet nekaj izbranih aktualnih tem s področja civilnega prava, ki so praviloma zastavljene razmeroma ozko, tako da jih je mogoče obravnavati vsebinsko bolj poglobljeno, kot na splošnejših srečanjih, in pri tem povezovati teorijo in prakso. Cilj posvetovanja med civilnopravnimi teoretiki in praktiki je tudi izoblikovanje stališč, ki naj bi predstavljala mejnik v razvoju civilnopravne misli in usmerjala tudi sodno prakso.


Tradicionalni spomladanski strokovni simpozij XXII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava bo potekal v četrtek in petek, 18. in 19. aprila 2024 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.


Program bo sestavljen iz naslednjih sekcij:

                    Četrtek, 18. april 2024                   

Civilnopravni vidiki kibernetske varnosti
(vodja sekcije 
izr. prof. dr. Gregor Dugar)
 • Pregled pravne ureditve in pravnih problemov kibernetske varnosti, doc. dr. Matija Damjan
  Poročanje o incidentih, Tadej Hren
 • Civilnopravna odgovornost organov vodenja za kršitve zagotavljanja kibernetske varnostiizr. prof. dr. Gregor Dugar
 • Zavarovanje kibernetskih tveganj, mag. Luka Keršič
 • Odgovornost za neodobrene bančne transakcije, prof. dr. Miha Juhart

Vzajemno neizpolnjene pogodbe
(vodja sekcije izr. prof. dr. Jaka Cepec)
 • Pojem in pomen vzajemno neizpolnjenih dvostranskih pogodb, prof. dr. Miha Juhart
 • Posledice prenehanja vzajemnih pogodb in ugovor neizpolnitve, doc. dr. Karmen Lutman
 • Omejitev ipso facto klavzul v okviru postopkov finančnega prestrukturiranja, Masha Korošec
 • Položaj vzajemno neizpolnjenih dvostranskih pogodb v insolvenčnem pravu, izr. prof. dr. Jaka Cepec

Okrogla miza: Zelena preobrazba civilnega prava v luči ciljev trajnostnega razvoja
(moderator prof. dr. Peter Grilc)
 • Razpravljalci: prof. dr. Peter Grilc, doc. dr. Karmen Lutman, izr. prof. dr. Gregor Dugar, Gaja Tanko, doc. dr. Matija Damjan


                     Petek, 19. april 2024                    

Vloga umetne inteligence v organih vodenja in nadzora družb
(vodja sekcije izr. prof. dr. Klemen Podobnik)
 • Odločanje v pravu in umetna inteligenca, prof. dr. Miro Cerar
 • Poslovne odločitve UI - skrbnost dobrega gospodarstvenika/pravilo poslovne presoje ali produktna odgovornost?, izr. prof. dr. Jerneja Prostor
 • Priznanje pravne subjektivitete UI v luči odškodninske odgovornosti, as. Jernej Renko
 • UI kot jamstvo visoke stopnje neodvisne sestave nadzornih svetov, izr. prof. dr. Klemen Podobnik

Sodna praksa v sodni praksi
(vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič)
 • Sodelovanje (Vrhovnega) sodišča s Sodiščem Evropske unije pri reševanju pravnih vprašanj prava Unije, dr. Erik Kerševan
 • Mehansko sklicevanje na sodno prakso, prof. dr. Aleš Galič
 • Sklicevanje na »soft law« in na tujo sodno prakso v praksi Vrhovnega sodišča, mag. Nina Betetto
 • Dileme retroaktivne uporabe spremenjene sodne prakse, prof. dr. Rajko Pirnat
 • Problem (ne)enotne sodne prakse na višjih sodiščih, dr. Vesna Bergant RakočevićINFORMACIJE IN PRIJAVE: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, telefon: 01/42 03 119, e-pošta: [email protected] Prijave sprejemamo do 12. aprila 2024. Morebitne odjave morajo biti podane v pisni obliki najkasneje do 12. aprila 2024, sicer bomo zaračunali celotno kotizacijo.KOTIZACIJA za oba dneva znaša 450,00 EUR + 22% DDV; samo za prvi dan: 350,00 EUR + 22% DDV; samo za drugi dan: 280,00 EUR + 22% DDV. Kotizacija vključuje vstop na vsa predavanja, gradivo za udeležence, pogostitev med krajšimi odmori in potrdilo o udeležbi, za dvodnevne udeležence pa še družabno srečanje z večerjo.
 
Popusti:

 • Večje število udeležencev: 3 in več udeležencev: 10% popust, 5 in več udeležencev: 15% popust.

Popusti na kotizacijo se ne seštevajo.

Nastanitev si udeleženci uredijo sami.

 
Arhiv dosedanjih dnevov civilnega in gospodarskega prava


XXI. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 20. in 21. april 2023

 • Izzivi čezmejnih sporov (vodja sekcije prof. dr. Jerca Kramberger Škerl)
 • Infrastruktura na tujih zemljiščih (vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart)
 • Okrogla miza: Diskriminacija in zasebno pravo (moderator prof. dr. Damjan Možina)
 • Nekateri izzivi upravljanja družb (vodja sekcije izr. prof. dr. Klemen Podobnik)
 • Novi Zakon o varstvu potrošnikov (vodja sekcije prof. dr. Damjan Možina)


Portorož, GH Bernardin, 21. in 22. april 2022

 • Nepogodbena odškodninska odgovornost, vodja sekcije prof. dr. Damjan Možina
 • Vpliv spremembe tržnih cen na gospodarske pogodbe, vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart
 • Okrogla miza ob 20-letnici OZ: Okostnjaki iz omare ali zaklad na domačem vrtu? moderator prof. dr. Damjan Možina
 • Kolektivna tožba – prve izkušnje, vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič
 • Obligacijska vprašanja digitalnih tehnologij, vodja sekcije doc. dr. Matija Damjan


Zoom, 20. maj 2021

 • Predkupna pravica, vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart
 • Aktualni problemi uporabe ZVEtL-1, vodja sekcije: doc. dr. Matija Damjan
 • Obseg in vsebina standarda skrbnosti ravnanj članov nadzornih svetov, vodja sekcije: izr. prof. dr. Klemen Podobnik
 • Izbrana aktualna vprašanja medicinskega prava, vodja sekcije: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic


Ljubljana, Pravna fakulteta UL, 24. in 25. september 2020

 • Novela ZPP-E v praksi: vmesna bilanca (vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič)
 • Knjige FIDIC in njihova uporaba v praksi pri presoji gradbenih in projektantskih zadev (vodja sekcije: prof. dr. Peter Grilc)
 • Okrogla miza: Vpliv pandemije na pogodbena razmerja (moderator: prof. dr. Damjan Možina)
 • Aktualni problemi zavarovalne pogodbe (vodja sekcije: prof. dr. Miha Juhart)
 • Družbena omrežja pred sodišči (vodja sekcije: doc. dr. Matija Damjan)


Portorož, GH Bernardin, 25. in 26. april 2019

 • Posebni vidiki odgovornosti pri upravljanju in nadziranju podjetja, vodja sekcije doc. dr. Gregor Dugar
 • Varstvo otroka po Družinskem zakoniku, vodja sekcije: prof. dr. Barbara Novak
 • Okrogla miza: Avtonomna vozila: informatika, ekonomija, pravo in zavarovanje, moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Sredstva zavarovanja in drugi začasni ukrepi v civilnih sodnih postopkih, vodja sekcije: prof. dr. Aleš Galič
 • Neupravičena obogatitev, vodja sekcije: prof. dr. Damjan Možina

Portorož, GH Bernardin, 19. in 20. april 2018

 • Internet in pravo, vodja: prof. dr. Klemen Podobnik
 • Kolektivne tožbe, vodja: zasl. prof. dr. Lojze Ude
 • Pametne pogodbe in verige podatkovnih blokov: prihodnost prava ali gradovi v oblakih? moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Zavarovanje obveznosti, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Premoženjska razmerja med zakoncema po Družinskem zakoniku, vodja: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

XV. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 13. in 14. april 2017

 • Novosti v pravdnem postopku po noveli ZPP-E, vodja: prof. dr. Aleš Galič
 • Civilnopravni vidiki računalništva v oblaku, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza: Odškodninska odgovornost države - aktualni izzivi, moderator: prof. dr. Damjan Možina
 • Odškodninska odgovornost zdravnika, vodja: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
 • Informacijska dolžnost pri sklepanju pogodb, vodja: prof. dr. Miha Juhart

XIV. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 21. in 22. april 2016

 • Unovčevanje stvarnih in finančnih zavarovanj, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Leasing: Odprta vprašanja finančnega zakupa, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza: Osebni stečaj, moderator: prof. dr. Lojze Ude 
 • Odškodnina za nepremoženjsko škodo, vodja: doc. dr. Špelca Mežnar 
 • Predhodna vprašanja: Razmerje med pravdnim in drugimi postopki, vodja: prof. dr. Aleš Galič

XIII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 16. in 17. april 2015

 • Učinkovitejše uveljavljanje terjatev proti tujim dolžnikom: Reforma Uredbe Bruselj I, vodja: prof. dr. Aleš Galič
 • Zastaranje terjatev, vodja: prof. dr. Damjan Možina
 • Nelojalna konkurenca in varstvo potrošnikov, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Skupno premoženje, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Položaj manjšinskih delničarjev v postopkih iztisnitve, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik

XII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 10. in 11. april 2014

 • Aktualna vprašanja intelektualne lastnine, vodja doc. dr. Klemen Podobnik
 • Razmerja med etažnimi lastniki, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Okrogla miza: Spregled pravne osebnosti, moderator prof. dr. Lojze Ude
 • Avtomobilska škoda in zavarovanje, vodja prof. dr. Damjan Možina
 • Stroški postopka, vodja prof. dr. Aleš Galič

Portorož, GH Bernardin, 11. in 12. april 2013
 • Procesna vprašanja v zvezi s stvarnopravnimi zahtevki, vodja prof. dr. Lojze Ude
 • Javna infrastrukturna omrežja na tujih zemljiščih, vodja doc. dr. Ana Vlahek
 • Okrogla miza: Deset let novega slovenskega stvarnega prava, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Učinki stvarnopravnih zavarovanj, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Odškodninska odgovornost države, vodja prof. dr. Damjan Možina

X. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 12. in 13. april 2012

 • Procesni vidiki uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič
 • Uporaba Obligacijskega zakonika v gospodarskih razmerjih, vodja prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza ob desetletnici Obligacijskega zakonika: OZ v ogledalumoderator prof. dr. Lojze Ude
 • Odgovornost za nepravilno izpolnitev, vodja prof. dr. Damjan Možina
 • Nekateri problemi odstopa terjatve, vodja prof. dr. Miha Juhart

IX. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 20. in 21. april 2011
 • Neveljavnost pravnih poslov, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Zavarovane terjatve v  izvršilnem in insolvenčnih postopkih, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Uveljavljanje pravic v čezmejnih razmerjih, vodja: prof. dr. Dragica Wedam Lukić
 • Množični spori, vodja: prof. dr. Aleš Galič

VIII. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 21. in 22. april 2010
 • Vloga sodnika v civilni pravdi, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Izbrane teme odškodninskega prava, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Pravica gradnje in stavbna pravica, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Razmerje med družbami znotraj koncerna, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik
 • Vročanje v pravdnem postopku, vodja: prof. dr. Aleš Galič

VII. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 22. in 23. april 2009