Drugi simpoziji in konference

Seminar Varstvo potrošnikov v obligacijskih razmerjih
22. oktobra 2015 v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani
Program seminarja
Seminar Pravni vidiki (zunajsodnega) prestrukturiranja finančnih dolgov
3. junij 2015 v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani
Program seminarja
Seminar Pravo v informacijski družbi
12. junij 2014 v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani
Program seminarja
Predstavitev novih Ljubljanskih arbitražnih pravil
6. februarja 2014 v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani
Program dogodka
Strokovni simpozij o elektronskem poslovanju in informacijskih tehnologijah Pravo v informacijski družbi
20. maja 2011 v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani
Program dogodka


Posvet ob uveljavitvi Lizbonske pogodbe
20. januarja 2010 v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani
Organizatorji: Pravna fakulteta v Ljubljani, Inštitut za primerjalno pravo in GV Založba
Program posveta

Strokovni simpozij »Šolsko pravo«
Civilnopravni vidiki, upravno-ustavni vidiki in delovnopravni vidiki
Ljubljana, 30. september 2008
Program simpozija
Mednarodna konferenca »Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v EU«
Inštitut za primerjalno pravo in Pravna fakulteta
Bernardin, 21.-23. april 2004
Znanstvene konferenca Delovno pravo in socialna varnost, Inštitut za primerjalno pravo v sodelovanju z Inštitutom za delo in Pravno fakulteto
Ljubljana, december 2002
II. mednarodni simpozij Upravljalsko in statusno pravni vidiki medicinske stroke, na temi:
- Upravljanje bolnišnic, klinik in zdravstvenih domov
- Pravni status zdravnika v Sloveniji in EU
Inštitut za primerjalno pravo, Inštitut za javno upravo, Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose
Ljubljana, maj 2001