Seminarji

SEMINAR: Aktualni vidiki meddržavne arbitraže, Inštitut za primerjalno pravo, oktober 2001
Moderator: doc. dr. Miha Pogačnik
SEMINAR: Sklepanje mednarodnih pogodb, Inštitut za primerjalno pravo, oktober 2001
Moderator: doc. dr. Miha Pogačnik
SEMINAR: Predstavitev novosti Obligacijskega zakonika, Inštitut za primerjalno pravo, soorganizacija ELES - Elektro Slovenija (Dravske elektrarne), Maribor, januar 2002
SEMINAR: Predstavitev novosti Obligacijskega zakonika, Inštitut za primerjalno pravo, soorganizacija ELES - Elektro Slovenija (Elektro Gorenjska), Kranj, januar 2002
SEMINAR: Predstavitev novosti Obligacijskega zakonika, Inštitut za primerjalno pravo, soorganizacija ELES - Elektro Slovenija (Elektro Celje), Celje, februar 2002
SEMINAR: Predstavitev novosti Obligacijskega zakonika, Inštitut za primerjalno pravo, soorganizacija ELES - Elektro Slovenija, marec 2002
SIMPOZIJ: Veliki simpozij o stanju in razvoju slovenskega obligacijskega prava, Inštitut za primerjalno pravo, Pravna fakulteta, soorganizacija NEBRA, Pravna fakulteta, marec 2002, 37 predavateljev
Moderator: prof. dr. Marko Ilešič
SEMINAR: Obligacijski zakonik za managerje, Inštitut za primerjalno pravo, Pravna fakulteta, soorganizacija GV d.o.o., marec 2002
Moderator: prof. dr. Marko Ilešič
SEMINAR: Spremembe ustave Republike Slovenije zaradi vključevanja v EU, : Inštitut za primerjalno pravo, maj 2002
Moderatorja: prof. dr. Franci Grad, doc. dr. Miha Pogačnik
SEMINAR »Spremenjena evropska socialna listina«
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani–Center za delovno pravo v sodelovanju s Sekretariatom socialne listine, 14. september 2004
Moderatorka: prof. dr. Polonca Končar
POSVET »Odgovornost države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil
za ravnanje svojih organov in uslužbencev«
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani in Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 1. december 2004
Moderator: prof. dr. Lojze Ude
SEMINAR »Gospodarsko kazensko pravo za večjo učinkovitost države pri obvladovanju gospodarskega kriminala in korupcije«, soorganizacija Inštituta za primerjalno pravo, Ministrstva za notranje zadeve in Policije, 23. maj 2005, Pravna fakulteta, Ljubljana
Moderatorja: prof. dr. Vid Jakulin, Pravna fakulteta; mag. Bečir Kečanović, Ministrstvo za notranje zadeve