Izobraževanje o konkurenčnem pravu za sodnike

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z Centrom za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje RS, Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Pravno fakulteto Univerze v Mariboru in Ekonomsko fakulteto Univerze v Zagrebu organizira program izobraževanja na področju evropskega konkurenčnega prava, katerega glavni sofinancer je Generalni direktorat za konkurenco pri Evropski komisiji. Izobraževalni dogodki so namenjeni sodnikom in strokovnim sodelavcem na nacionalnih sodiščih, ki pri svojem delu lahko naletijo na uporabo evropskega ali slovenskega oziroma hrvaškega konkurenčnega prava, zato je vsebinski poudarek programa na obravnavanju tistih aktualnih vprašanj konkurenčnega prava, o katerih lahko odločajo nacionalna sodišča.

Na spletni strani http://www.konkurencnopravo.eu/ si lahko ogledate program izobraževanja, ter dostopate do podrobnega pregleda pravnih virov evropskega in slovenskega konkurenčnega prava ter strokovnih gradiv v zvezi s problematiko, obravnavano v okviru tega in prejšnjega, že uspešno zaključenega projekta. O aktualnem dogajanju na tem področju pa lahko preberete tudi na strokovnem blogu o konkurenčnem pravu IPP Antitrust blog.