Pravni letopis IPPPravni letopis (ISSN: 1855-5861, COBISS.SI-ID: 243689472) je znanstvena revija Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki izhaja od leta 2008 dalje. Objavlja nove znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidikov. Namen revije je spodbujanje razvoja slovenske in evropske pravne znanosti ter izmenjave ugotovitev med pravno teorijo in pravno prakso. Vsako številko revije sestavlja več tematskih sklopov, ki jih določi uredniški odbor, pri čemer je vsaj en sklop posvečen tematiki tekočih raziskav Inštituta. Vsi prispevki v reviji so recenzirani. Revija izhaja enkrat letno, praviloma v decembru tekočega leta.

Uredniški odbor Pravnega letopisa:
 • dr. Lojze Ude, zaslužni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani – odgovorni urednik
 • dr. Matija Damjan, raziskovalec na Inštitutu za primerjalno pravo – sekretar uredniškega odbora
 • mag. Nina Betetto, vrhovna sodnica – članica uredniškega odbora
 • dr. Bojan Bugarič, profesor na University of Sheffield, School of Law – član uredniškega odbora
 • dr. Miha Juhart, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani – član uredniškega odbora
 • dr. Damjan Možina, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani – član uredniškega odbora
 • dr. Ana Vlahek, profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani članica uredniškega odbora
 • Jan Zobec, vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije – član uredniškega odbora

Mednarodni uredniški svet Pravnega letopisa:
 • dr. Vlatka Butorac Malnar, docentka na Pravni fakulteti Univerze na Reki
 • dr. Inese Druviete, docentka na Riga Graduate School of Law
 • ddr. Johannes Michael Rainer, profesor na Pravni fakulteti Univerze Parisa Lodrona v Salzburgu
 • dr. Jan Hurdík, profesor na Pravni fakulteti Masarykove univerze v Brnu
 • dr. Marko Ilešič, sodnik Sodišča Evropske unije v Luksemburgu
 • dr. Meliha Povlakić, profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Sarajevu
 • dr. Jernej Sekolec, samostojni arbiter na Dunaju, nekdanji direktor oddelka za mednarodno gospodarsko pravo OZN in generalni sekretar UNCITRAL
 • dr. Nenad  Tešić, docent na Pravni fakulteti Univerze v Beogradu

Programska zasnova Pravnega letopisa.
Postopek sprejema prispevkov v objavo je urejen v Pravilniku o izdajanju znanstvene revije Pravni letopis. Bodoče sodelavce Pravnega letopisa IPP vabimo, da pri oblikovanju in oddaji svojih prispevkov upoštevajo navodila za avtorje.


Pravni letopis IPP lahko
naročite pri Inštitutu za primerjalno pravo ali pri GV Založbi.