Pravni letopis 2012

ISSN: 1855-5861

Leto izdaje: 2012

Vezava: mehka

Število strani: 254

Cena z DDV: 38,00 EUR




Vsebina:

I. PROCESNI VIDIKI UVELJAVLJANJA ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV

 • Pristojnost v nepogodbenih odškodninskih sporih, Aleš Galič
 • Vmesna sodba, predhodna vprašanja in identična vprašanja v odškodninskih sporih, Dragica Wedam Lukić
 • Objektivne, subjektivne in časovne meje pravnomočnosti v odškodninskem pravu, Špelca Mežnar

II. UPORABA OBLIGACIJSKE ZAKONODAJE V GOSPODARSKIH RAZMERJIH

 • Samoregulacija gospodarskih razmerij in Obligacijski zakonik, Peter Grilc

III. ODGOVORNOST ZA NEPRAVILNO IZPOLNITEV

 • Časovne predpostavke in vsebina zahtevkov naročnika v primeru nepravilne izpolnitve podjemne in gradbene pogodbe v slovenski ureditvi, Ana Vlahek
 • Pravice kupca na podlagi stvarne napake pri prodajni pogodbi, Damjan Možina
 • Garancija za brezhibno delovanje: obvezna in/ali prostovoljna, Mitja Kovač

IV. NEKATERI PROBLEMI ODSTOPA TERJATEV

 • Odstop terjatve v zavarovanje in zastavna pravica na terjatvi, Renato Vrenčur
 • Večkratni odstop terjatve, Miha Juhart
 • Pobot z odstopljeno terjatvijo, Gregor Dugar

V. NOMOTEHNIKA

 • Analiza pogledov Nemškega združenja za zakonodajo, Albin Igličar
 • Nomotehnični vidiki spreminjanja ustave, Miro Cerar
 • Slovenski pristop k pravnemu normiranju ali zakaj smo tam, kjer smo, Janez Pogorelec
 • Nomotehnika – med tehniko in občutkom, Katja Božič
 • Priprava predpisa in koherentnost pravnega reda, Franc Grad

VI. Povzetki/Abstracts


Pravni letopis 2012 - celotno besedilo