Pravni letopis 2013

ISSN: 1855-5861

Leto izdaje: 2013

Vezava: mehka

Število strani: 333

Cena z DDV: 38,00 EUR
Vsebina:

I. PROCESNA VPRAŠANJA V ZVEZI S STVARNOPRAVNIMI ZAHTEVKI
 • Praktični primeri glede razmerja med obligacijsko in stvarnopravno naravo zahtevka   Aleš Galič
 • Delitev skupnega premoženja v zapuščinskem in pravdnem postopku   Mateja Končina Peternel
 • Razprava o pomenu izstavitve zemljiškoknjižnega dovolila in o nekaterih posledicah spremenjene ureditve izbrisne tožbe   Jasna Hudej, Iztok Ščernjavič

II. MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
 • Determination of the Child's Habitual Residence According to the Brussels II bis Regulation   Ilija Rumenov

III. JAVNA INFRASTRUKTURNA OMREŽJA NA TUJIH ZEMLJIŠČIH
 • Pravne podlage za ureditev položaja infrastrukturnih omrežij na tujih zemljiščih   Matija Damjan

IV. UČINKI STVARNOPRAVNIH ZAVAROVANJ
 • Zavarovanje terjatev z vrednostnimi papirji   Miha Juhart
 • Akcesornost zastavne pravice   Renato Vrenčur

V. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRŽAVE
 • Odškodninska odgovornost države   Damjan Možina
 • Odškodninska odgovornost za kršitev človekovih pravic   Saša Zagorc
 • Odškodninska odgovornost sodnika in odgovornost države zanj   Jan Zobec
 • Odškodninska odgovornost stečajnih upraviteljev in odgovornost države zanje   Mile Dolenc

VI. NOMOTENIKA
 • Nomotehnika, pravna država in politika   Franc Grad
 • O prepovedi retroaktivnosti predpisov   Borut Šinkovec
 • Avtentična razlaga zakona v praksi   Saša Zagorc
 • Nujni zakonodajni postopek   Andreja Kurent
 • Nomotehnika kot ovira zlorabam v pravodajnih postopkih   Bećir Kečanović, Albin Igličar

V. POVZETKI/ABSTRACTS

Pravni letopis 2013 - celotno besedilo