Pravni letopis 2014

ISSN: 1855-5861

Leto izdaje: 2014

Vezava: mehka

Število strani: 194

Cena z DDV: 38,00 EUR
Vsebina:

I. AKTUALNA VPRAŠANJA INTELEKTUALNE LASTNINE

 • Pravno varstvo podatkovnih baz (izbrani pravni vidiki), Jure Levovnik
 • Ugotavljanje avtorskih pravic na fotografijah z vidika spletnega repozitorija, Matija Damjan

II. RAZMERJA MED ETAŽNIMI LASTNIKI

 • Namenska poraba sredstev rezervnega sklada v večstanovanjskih hišah v etažni lastnini, Miha Juhart
 • Nastopanje skupnosti etažnih lastnikov v sodnih postopkih, Anita Dolinšek

III. SPREGLED PRAVNE OSEBNOSTI
 • Spregled pravne osebnosti v slovenski sodni praksi, Vida Mayr

 IV. AVTOMOBILSKA ŠKODA IN ZAVAROVANJE
 • Povrnitev premoženjske škode na motornih vozilih, Damjan Možina
 • Odprava avtomobilske škode v zavarovalni praksi, Vekoslav Kamnikar
 • (Ne)dopustnost ugovora, da je za nesrečo izključno odgovoren le en voznik (člen 154/4 OZ), Tomaž Pavčnik
 • Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, evropska zavarovalniška direktiva in slovenski predhodni vprašanji za Sodišče EU, Luigi Varanelli

V. NOMOTEHNIKA

 • Resolucija o normativni dejavnosti – neizpolnjeni cilji slovenske zakonodajne politike, Albin Igličar
 • O čem govorimo, kadar govorimo o »našem« pravu, Katja Božič
 • Poti in stranpoti nomotehnike – analiza nekaterih aktualnih primerov, Karmen Vezjak Progar

VI. POVZETKI/ABSTRACTS

Pravni letopis 2014 - celotno besedilo