Pravni letopis 2015

ISSN: 1855-5861

Leto izdaje: 2015

Vezava: mehka

Število strani: 272

Cena z DDV: 31,00 EUR
Vsebina:

I. UČINKOVITEJŠE UVELJAVLJANJE TERJATEV PROTI TUJIM DOLŽNIKOM: Reforma Uredbe Bruselj I
 • Aleš Galič: Novosti v prenovljeni Uredbi Bruselj I glede varstva šibkejših strank
II. NELOJALNA KONKURENCA IN VARSTVO POTROŠNIKOV
 • Franc Seljak: Uveljavljanje zahtevkov iz nelojalne konkurence in kumulacija z zahtevki po ZIL-1 – prikaz sodne prakse
 • Andrejka Grlić: Varstvo pred ponaredki: ZIL–ZVK–ZVNPP ali vse?
III. SKUPNO PREMOŽENJE
 • Gregor Dugar: Podjetniško premoženje kot skupno premoženje zakoncev
 • Viktorija Žnidaršič Skubic: Dedovanje med zakoncema
IV. NOMOTEHNIKA
 • Albin Igličar: Prvine zakonodajne sledi v funkciji transparentnosti zakonodaje
 • Bečir Kečanović: Obvladovanje tveganja pri nastajanju in sprejemanju predpisov
V. NOVINARJI V SODNIH POSTOPKIH
 • Špelca Mežnar: Člen 147 OZ v sodni praksi v primeru novinarjev in urednikov
VI. ZASTARANJE TERJATEV
 • Jan Zobec: Procesni vidiki zastaranja
 • Matija Damjan: Pretrganje in zadržanje zastaranja terjatev
 • Karmen Lutman: Primerjalni vidiki zastaranja terjatev
 • Damjan Možina: Zastaranje nepogodbenih odškodninskih zahtevkov