Pravni letopis 2019

ISSN: 1855-5861

Leto izdaje: 2019

Vezava: mehka

Število strani: 305

Cena z DDV: 31,00 EURVsebina:

I. POSEBNI VIDIKI ODGOVORNOSTI PRI UPRAVLJANJU IN NADZIRANJU PODJETJA

 • Andrej Fatur, Dino Zadnikar: Pravni položaj upnikov pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti organov vodenja ali nadzora
 • Dejan Srše: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora družbe

II. VARSTVO OTROKA PO DRUŽINSKEM ZAKONIKU


 • Vesna Rijavec: Odločanje o varstvu in vzgoji otrok
 • Matej Čujovič: Odvzem in namestitev otroka v postopku odločanja o varstvu in vzgoji


III. AVTONOMNA VOZILA: INFORMATIKA, EKONOMIJA, PRAVO IN ZAVAROVANJE


 • Jernej Veberič: Zavarovanje motornih vozil danes in jutri – problematika zavarovanja avtonomnih vozil


IV. SREDSTVA ZAVAROVANJA IN DRUGI ZAČASNI UKREPI V CIVILNIH SODNIH POSTOPKIH


 • Đorđe Grbović: Zavarovanje dokazov pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine: praktične izkušnje
 • Gregor Klun: Zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi v (pred)kazenskem postopku – med kazenskim in civilnim pravom


V. NEUPRAVIČENA OBOGATITEV


 • Damjan Možina: Obresti in plodovi pri neupravičeni obogatitvi
 • Karmen Lutman: Povrnitev vlaganj v tujo nepremičnino
 • Karmen Lutman: Neupravičena obogatitev v večosebnih razmerjih


VI. NOMOTEHNIKA


 • Albin Igličar: Pravno zavezujoča moč zakona v treh obdobjih novejše pravne zgodovine Slovenije
 • Gordana Lalić, Katja Božič: 15 let članstva v Evropski uniji – prehojene (nomotehnične) poti
 • Katja Triller Vrtovec: Vloga zakonodajno-pravne službe v ustavnem sporu
 • Tadeja Zima Jenull: Nomotehnika v gospodarski zakonodaji – pogled iz prakse

VII. Povzetki / Abstracts


Pravni letopis 2019 - CELOTNO BESEDILO