Pravni letopis 2023


Pravni letopis 2023-1 - posebna številka
Pravni vidiki trajnostne proizvodnje in potrošnje - prispevki mladih civilistov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
(gostujoča urednica doc. dr. Karmen Lutman)

Vsebina:

I. TRAJNOSTNO FINANCIRANJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV
Urška Arzenšek: Pravni vidiki trajnostnega financiranja
Jan Krajnik: Informiranje potrošnikov o trajnostnosti proizvodov: predpisana obveznost ali oglaševalska strategija podjetja?
Tija Hladnik: Pravni izzivi trajnostne proizvodnje in potrošnje elektronskih naprav s poudarkom na pravici do popravila

II. PRAVNI IZZIVI ODPADNEGA TEKSTILA, ZAVRŽENE HRANE IN TRAJNOSTNE EMBALAŽE
Gaja Tanko: Razširjena odgovornost proizvajalca – rešitev za zajezitev pojava hitre mode?
Matej Igličar: Pravni ukrepi za zmanjšanje količine zavržene hrane v Evropski uniji
Nadja Strle: Prihodnost embalaže v načrtovanem krožnem gospodarstvu Evropske unije

III. DRUGO
Ambrož Korljan: Razvoj instituta odstopa od pogodbe o paketnem potovanju zaradi izrednih okoliščin v luči pandemije koronavirusne bolezni

IV. POVZETKIPravni letopis 2023-2VSEBINA:

I. NOVI ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV
 • Damjan Možina: Potrošniška prodajna pogodba in pogodba o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev: prenos direktiv 2019/771 in 2019/770 v slovensko pravo 
 • Petra Weingerl: Sankcioniranje kršitev prava varstva potrošnikov 
 • Matevž Zgaga: Sodna presoja glavnega predmeta v pogodbi o potrošniškem kreditu
 • Lucija Strojan: Vrste in značilnosti garancij v ZVPot-1

II. NOMOTEHNIKA
 • Albin Igličar: Pogojenost zakonodajne politike z naravo prava 
 • Gordana Lalić: Tankočutnost zaznavanja prelomnih dražljajev pri rabi ustaljenih pravil glede izbire vrste predpisa na nacionalni ravni in ravni Evropske unije 
 • Katja Božič: Po kos prava v regulativni peskovnik ali srečevanja nepredvidljive kreativne neodvisnosti in predvidljive pravne realnosti 
 • Bećir Kečanović, Mircha Poldrugovac: Javna varnost in zakonodajna politika v ekstremnih situacijah 
 • Marcos Augusto Maliska: State and law in today's world. A brief approach

III. OPREMLJANJE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
 • Ermina Delić Kamenčić, Urša Ušeničnik: Pogodba o komunalnem opremljanju

IV. PRAVO MIGRACIJ
 • Rok Šarić: Navidezna vseobsežnost načela non-refoulement

V. Povzetki