Splošno o publicistični dejavnosti

Področja svojega raziskovalnega dela inštitut pokriva tudi s publicistično in izdajateljsko dejavnostjo in sicer tako na znanstveni kot na strokovni in izobraževalni ravni. Inštitut občasno v knjižni obliki objavlja rezultate svojih raziskovalnih projektov, zbornike seminarjev in konferenc v organizaciji inštituta ter druge publikacije, v katerih so obravnavana aktualna pravna vprašanja in pri katerih poleg raziskovalcev inštituta s svojimi prispevki sodelujejo tudi zunanji sodelavci.

Raziskovalci inštituta prispevajo k širjenju z raziskavami pridobljenega znanja tudi z objavami v znanstvenih in strokovnih revijah, monografijah in zbornikih pri drugih založbah, kar je razvidno iz njihovih bibliografij v sistemu COBISS.