Tekoči raziskovalni projekti

Temeljni raziskovalni projekt J5-1792:

  • Pravo dolžnikov in upnikov - normativna in pravno empirična analiza


Raziskovalni projekt ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021«:

  • Uveljavljanje kolektivnega sodnega varstva v primerih množičnega oškodovanja potrošnikov in drugih skupin oškodovancev v Sloveniji


Aplikativni raziskovalni projekt L5-3182:

  • Vpliv evropske ureditve elektronskih komunikacij in konkurenčnega prava na stvarnopravni položaj telekomunikacijskih omrežij