Tekoči raziskovalni projekti

Aplikativni raziskovalni projekt L5-9341 "Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe"

Vodja: prof. dr. Miha Juhart

Trajanje: 1.7.2018 - 30.06.2020

Obseg v 2019: 1,95 FTE

Raziskovalni organizaciji:
  • 1608 Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • 0583 Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Sofinancerja:
  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
  • Slovensko zavarovalno združenje


Opis projekta:
Cilj predlaganega raziskovalnega projekta je analizirati in kritično ovrednotiti aktualno slovensko pravno ureditev zavarovalne pogodbe, identificirati ključne probleme in pripraviti strokovna izhodišča za modernizacijo slovenske zakonske ureditve na tem področju.

Spletna stran projekta: http://www.ipp-pf.si/modernizacija-zakonske-ureditve-zavarovalne-pogodbe