Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju

 

Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju

Urednika: dr. Ana Vlahek, dr. Matija Damjan
Avtorji: dr. Meta Ahtik, Kaja Batagelj, Miha Berdnik, dr. Matija Damjan, dr. Róbert Dobrovodský, Mišo Drobež, dr. Inese Druviete, dr. Gregor Dugar, dr. Peter Grilc, Boštjan Koritnik, dr. Jerca Kramberger Škerl, Luka Markelj, dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, dr. David Sehnálek, dr. Katarina Zajc, Tadeja Žefran
Stvarno kazalo: Petra Hren, mag. prava

Trda vezava, 260 strani.


 

Znanstvena monografija obravnava pravno ureditev in odprta pravna vprašanja varstva potrošnikov na internetu, zlasti v spletnih trgovinah in pri drugih oblikah pravnih transakcij, ki se sklepajo z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Nekatera že uveljavljena pravila potrošniškega prava je mogoče brez večjih težav aplicirati tudi na področju elektronskega poslovanja. Po drugi strani je uporaba interneta bolj kot poprej izpostavila nekatere vidike, zlasti glede čezmejnega sklepanja in izpolnjevanja pravnih poslov, in načela nova pravna vprašanja, ki prej niso obstajala, na primer ali digitalne vsebine obravnavati kot blago ali kot storitev. Zaradi vse izrazitejše čezmejne narave spletnega poslovanja potrošnikov na evropskem enotnem trgu se nova pravila potrošniškega prava oblikujejo zlasti na ravni Evropske unije.

Ta vprašanja so v knjigi obravnavana v dvanajstih samostojnih znanstvenih prispevkih, ki obravnavajo posamezne vidike pravne ureditve varstva potrošnikov. Na grobo jih po vsebini lahko razvrstimo v tri sklope. Prvi sklop združuje splošnejše teme: pristojnost Evropske unije za urejanje potrošniškega prava, problematiko mednarodnega zasebnega prava in ureditev spletnega reševanja potrošniških sporov. Drugi sklop je namenjen posameznim vidikom nekaterih spletnih pogodb: posebnostim glede prodaje digitalne vsebine, ki jih določa obstoječa in bodoča zakonodaja EU, uveljavljanju zahtevkov zaradi stvarnih napak blaga, kupljenega prek spleta, posebnostim pogodb o računalništvu v oblaku in posebni pravica (potrošnika) biti »pozabljen« na internetu, kot izvira iz sodne prakse Sodišča EU. Tretji sklop obravnava varstvo potrošnikov pri nekaterih finančnih transakcijah na internetu, tj. pri plačilnih storitvah, vključno z odgovornostjo za neodobrene plačilne transakcije. Obravnavani so problematični vidiki in možne zlorabe hitrih spletnih kreditov, ki so se izredno razmahnili v vzhodnoevropskih državah, nazadnje pa še depozitno jamstvo potrošnikov za sredstva na spletnih računih v tujini.


Knjigo lahko naročite pri GV Založbi.